Datu apstrādes noteikumi

1. Pārzinis Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē ir SIA "MC Lemurs" (PVN reģ. Nr.: LV 40203045880, juridiskā adrese: Latvijas Republika, LV-1050 Rīga, Merķeļa 11, 321. kab.).

2. Personas datu apstrāde tiek veikta ar mērķi veikt klientu uzskaiti, pakalpojumu sniegšanu, piedāvāšanu un uzturēšanu, kā arī uzlabot Pārziņa servisa kvalitāti un sadarbību ar klientiem.

3. Pārzinis apliecina, ka izmantos saņemtos personas datus tikai un vienīgi atbilstoši šajā Līgumā noteiktajam personas datu saņemšanas mērķim un tos uzglabās atbilstoši spēkā esošajām personas datu aizsardzības obligātajām tehniskajām un organizatoriskajām prasībām.

4. Datu subjekts var īstenot savas tiesības, tostarp tiesības iebilst un uzdot jautājumus. Šim mērķim ir izmantojams e-pasts: info.fors.lv@gmail.com